Malaysia kết luận sơ bộ điều tra chống bán phá giá với nhựa Việt Nam

Malaysia đã quyết định áp dụng mức thuế tạm thời từ 0% đến 57,75% cho các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm nhựa polyethylene terephthalate của Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia và Hàn Quốc.