Phái sinh bất động sản, tại sao không?

Trong bối cảnh huy động vốn qua kênh tín dụng và trái phiếu doanh nghiệp không còn dễ dàng, việc bổ sung cơ chế gọi vốn mới cho thị trường địa ốc là cần thiết và một lần nữa phương thức phái sinh bất động sản được nhắc tới.