VDSC dự báo lợi nhuận trước thuế của Techcombank trong năm 2022 là hơn 29.000 tỷ đồng?

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) vừa mới đưa ra dự báo lợi nhuận trước thuế của ngân hàng Techcombank sẽ đạt 29.088 đồng, tăng 25% so với cùng kỳ vào năm 2022 và 36.245 tỷ đồng vào năm 2023…