Tìm hiểu về Fibonacci và một số lưu ý sử dụng Fibonacci trong đầu tư chứng khoán

Dãy số Fibonacci thường xuất hiện trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống từ nghệ thuật cho đến khoa học hay đầu tư tài chính. Trong đó việc áp dụng dãy số này vào phân tích kỹ thuật trong chứng khoán đem lại cho các nhà đầu tư những dự báo thị trường khá chính xác.