Triển lãm công nghiệp chế biến gỗ khởi sắc khi VietnamWood và NürnbergMesse ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược 

Vào ngày 12 tháng 7, VietnamWood - triển lãm hàng đầu Đông Nam Á về ngành công nghiệp chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ - đã ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược với NürnbergMesse.