BEST Express triển khai chăm sóc khách hàng qua Zalo

Ngày 14/5, đại diện BEST Express và đại diện đối tác triển khai dịch vụ của Zalo Cloud đã ký thỏa thuận triển khai dịch vụ Zalo Notification Service.