NEW GALAXY NHA TRANG

Vành đai 4 TP Hồ Chí Minh dự kiến khởi công năm 2024, thông xe kỹ thuật cuối năm 2027

1 ngày trước PHÁP LÝ

Chiều ngày 23/5/2022, Sở GTVT TP Hồ Chí Minh đã gửi tiến độ dự kiến triển khai tuyến Vành đai 4 thành phố cho 4 tỉnh có tuyến đường đi qua sau khi các bên đã thống nhất. Dự kiến tuyến Vành đai mới sẽ được thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2027.

Moonlight Centre Point